Diverse,

Få styr på reglerne angående særtransporter

Særtransport er en betegnelse for transporter, som overskrider den gældende lovgivning, når det kommer til dimensionerne på godset der transporteres. Lovgivningen for særtransport er skabt for at skabe god sikkerhed på vejene, og er derfor meget vigtig at overholde. I denne artikel får du en kort introduktion til reglerne på området. Hvis du vil vide mere kan du kontakte din vognmand i Esbjerg og resten af Danmark.

Overordnet findes der to typer særtransport: Tilladelsesfri og tilladelseskrævende særtransport. Som navnet antyder, er det ved tilladelsesfri transport ikke nødvendigt at kontakte politiet, før transporten må gennemføres, men det er det til gengæld ved tilladelseskrævende transporter.

Generelle regler for særtransport

En vognmand skal før særtransport altid vurdere:

  • Om godset kan placeres anderledes på lastbilens lad, således at godsets dimensioner ikke overskrider reglerne for almindelig transport
  • Om en anden maskine, som overholder reglerne for almindelig transport, vil kunne udføre den opgave godset på særtransporten skal udføre

Disse forhold skal altid vurderes for at sikre, at en eventuel særtransport ikke er unødvendig og dermed til unødig gene for vejens andre trafikanter.

Tilladelsesfri særtransport

Ved tilladelsesfri særtransport skal godset afmærkes, så der gøres opmærksom på, at godset overskrider de normalt tilladte dimensioner. Tilladelsesfri særtransporter er gods med en bredde fra 3,3-3,5 meter, hvor godset er placeret så det rager lige langt ud til begge sider.

Tilladelskrævende særtransport

Overskrider godset en bredde på 3,5 meter, er det nødvendigt at søge tilladelse ved politiet til transporten, som vil vurdere om transporten er sikker. Godset skal her på samme vis som ved en tilladelsesfri særtransport afmærkes.
Er godset, der skal transporteres mere en 3,65 meter bredt, er det nødvendig med en følgebil til transporten. En følgebil kan ofte anskaffes ved at kontakte en lokal vognmand.

Dette er, som tidligere skrevet blot en introduktion til reglerne vedrørende særtransport, og du bør derfor tage kontakt til en professionel vognmand, hvis du vil vide mere.

 

0no comment

writer

The author didnt add any Information to his profile yet

Leave a Reply

big banner